Wrestling och brottning

Greppar tag i sporten och träningen

Vad är brottning?

två brottare Brottning är en sport som är utbredd över hela världen även om reglerna och inriktningarna är något olika. Det är även en av de äldsta sporterna som fortfarande utförs. Bland annat finns det bevis för att brottning utövades i antika Grekland och under Romarrikets storhetstid.Även om det finns en rad olika inriktningar inom brottning så är det främst två som är riktigt stora. Det är Grekisk-Romersk stil och Fristil.Det som framförallt skiljer de två stilarna år är hur grepp får tas. Inom Grekisk-Romersk stil är grepp kring ben till exempel inte tillåtna. Genom detta skapas en stil som är mycket fokuserad på kast. Skulle en av brottarna få ett grepp som bjuder in till kast kan ju den andre inte hindra detta genom att greppa i motståndarens ben. Det är inom denna stil som kanske världens mest kända brottare brottades. Ryssen Alexander Karelin dominerade sporten totalt och gick inte från brottningsmattan som förlorare en enda gång mellan 1987 och 2000.Inridningen fristil är den enda som finns på OS nivå för kvinnor. Här är det (i motsats mot Grekisk-Romersk stil) tillåtet att ta grepp på benen. Det skapar en brottning som är mindre fokuserad på kast men som ändå bjuder på spänning och kamp.Utöver dessa är även wrestling mycket populär i vissa delar av världen. Även om det är en gren av brottning är det många som snarare ser det som en variant av underhållning. Här är det snarare skådespeleri som visas än en riktig kamp mellan två brottare. Någon sport kan det knappast ses som och därför är steget till brottning så som det utövas inom tävlingssammanhang stort.